نحوه اجراي برنامه برچسب

02 فروردين 777
1849 دفعه

  

مشاركت متعاملين

 

يكي از اولين مراحل طراحي يك برنامه برچسب گذاري ، احضار نمايندگي از تمام بخش‌هاي علاقه مند و جمع آوري نظر‌هاي آن ها در مورد اين كه برنامه بايد چگونه طراحي و در بازار مطرح شود‌، است . در اين روش مشاركت متعاملين ، مي‌تواند به موازات تكميل و توسعه برنامه آزمايشي و طراحي برچسب صورت بگيرد . مصاحبه‌هاي متعاملين بايد مشخص شده و جنبه فني نحوه بهره برداري برنامه آزمايش شود .برخي برنامه‌ها سوال‌هايي را مطرح مي‌كنند كه لازم است به آن ها اشاره شود:

 
 برنامه برچسب گذاري مي خواهد اجباري باشد يا اختياري ؟
كدام موسسه ، هدايت كلي برنامه را به عهده خواهد داشت ؟
كدام موسسه ، آزمايش محصول را مديريت خواهد كرد ؟
آيا آزمايشگاه‌هايي براي آزمايش، تأييد خواهند شد ؟
 چه كسي برچسب‌ها را چاپ خواهد كرد؟
برچسب ها بايد چگونه روي محصولات الصاق شوند؟
 وظيفه پيشبرد برنامه و اطلاع رساني ، چگونه انجام خواهد شد ؟
چطور و چه كسي برنامه را ارزيابي خواهد كرد؟
مصرف كننده ، چگونه بايد متقاعد شود كه برچسب معتبر است؟
چگونه مي‌توان حمايت فروشندگان را براي ترويج برنامه جلب كرد؟
آيا برنامه برچسب گذاري ، راه را براي استاندارد‌هاي حداقل كارآيي هموار خواهد كرد؟
 

پاسخ بيشتر اين سوال‌ها را مي‌توان در فرآيند جلسات گروهي يا شخصي با متعاملين كليدي يافت. بالاخره اگر فرآيند مشاركت خوب مديريت شود، بخش خصوصي از برنامه حمايت خواهد كرد.
در زير به طور خلاصه ، گروه‌هاي اصلي اي را كه در برنامه برچسب گذاري انرژي موثرند و مي‌توانند در طراحي و پيشبرد برنامه ، از كمك آن‌ها استفاده كرد ، معرفي مي‌شوند.
 

 
   

توليدكنندگان

 

توليد كنندگان ، متعاملين كليدي برنامه‌اند . آن‌ها منشاء ساخت محصولاتي هستند كه برچسب گذاري شده‌اند و معمولاً پاسخگوي محصولات آزمايش شده و برچسب‌هاي انرژي نصب شده‌اي هستند كه روي محصولات فروخته شده است .چون طراح محصولات آن‌ها هستند در اغلب شرايط، در هر برنامه برچسب گذاري ، وجود گفتگوي دائمي و كامل بين توليدكنندگان و موسسه اجرايي، بسيار مهم است.
هدف اصلي توليدكنندگان ، ساخت محصولاتي است كه مصرف كنندگان تمايل بيشتري براي خريد آن‌ها دارند . توليدكنندگان بايد بين محدوده وسيعي از عوامل طراحي و توليد، شامل كيفيت محصول ، قابل قبول بودن ، كارآيي و قيمت محصول ، توازن به وجود آورند.
تنها در هنگامي كه براي كمك به تصميم گيري در بخش قابل توجهي از مصرف كنندگان برچسب گذاري انرژي بر روي كالاها شروع شده باشد، توليدكنندگان كارآيي انرژي را به عنوان پارامتر مهم طراحي بر خواهند شمرد . توليدكنندگان محصولات ، با بالاترين ميزان كار آيي ، مايلند تا از برچسب گذاري انرژي ، بيشتر حمايت كنند ؛ در حالي كه توليدكنندگاني كه فروش زيادي از محصولات با كار آيي انرژي كم دارند ، مايلند با برچسب گذاري مخالفت كنند يا حمايت كمتري داشته باشند.

 
   

موسسه اجرايي

 

موسسه اجرايي، اغلب يك موسسه دولتي است؛ هرچند نيازي نيست كه چنين وضعيتي داشته باشد. نقش برنامه برچسب گذاري انرژي ، شامل موارد زير است:

تعيين جزئيات نيازهاي فني در مشورت با ديگر متعاملين .
حفظ و توسعه چهارچوب قانوني يا اداري براي برنامه .
اگر امكان پذير باشد، ثبت، سياستگذاري و وادار كردن توليدكنندگان و واردكنندگان كالا به تبعيت از برنامه، تا مطمئن شويم كه برنامه به طور مطمئني ادامه مي‌يابد.
 ارائه اطلاعات به مصرف كنندگان، كه بايد در بردارنده مشاركت مطبوعات و تلويزيون در پيشبرد برنامه باشد.
ارزيابي برنامه .
 
   

خرده فروشي ها

 

اغلب خرده فروشي‌ها را در يك برنامه برچسب گذاري ، به عنوان متعاملين رده پايين مورد توجه قرار مي‌دهند ؛ در حالي كه فروشندگان در درصد بالايي از موارد ، در تصميم‌گيري خريد وسايل نقش دارند. يك بررسي مشخص كرد كه فروشندگان ، نقش مهمي در حدود 30 تا 50 درصد در فروش "كالا هاي سفيد"( يخچال‌ها ، فريزرها ، ماشين‌هاي ظرفشويي، ماشين‌هاي لباسشويي، خشك كن‌ها و اجاق‌ها ) داشته‌اند . طرز برخورد فروشندگان، مي‌تواند از حمايت زياد براي پرداخت هزينه بيشتر براي طرح‌هاي كار آمد انرژي ، تا حالت بي‌تفاوتي يا حتي برخورد منفي با موضوع كارآيي انرژي، متفاوت باشد اگر خرده فروشي‌ها ، براي كمك كردن در فروش، توسط موسسه اجرايي برايشان برنامه آموزشي در نظر گرفته شود، مي‌توانند نقش مثبت و حمايتي شديدي در برنامه‌هاي برچسب انرژي داشته باشند. از طرف ديگر، اگر افزايش كارآيي انرژي، ما به التفاوت‌هاي سود آن‌ها را كاهش دهد يا به خاطر طرح‌هاي صرفه جويي انرژي ، فروششان كاهش يابد ، نقش خرده فروشي‌ها منفي خواهد بود. اگر خرده فروشي‌ها معتقد شوند كه بي اعتبار كردن برچسب‌ها يا كاهش اهميت آن‌ها ، شانس فروششان را افزايش نمي‌دهد و باعث بالا رفتن ميزان سود آن‌ها خواهد شد، اقدام به اين كار خواهند كرد.
متأسفانه بسياري از فروشندگان ، بر مبناي گرفتن كميسيون ( پورسانت) كار مي‌كنند ، كه ممكن است آن‌ها را بيشتر به فروش الگوهايي با مصرف انرژي بالاتر تشويق كنند تا الگوهايي با كارآيي بيشتر انرژي.

 
   

مصرف كنندگان و گروه‌هاي مصرف كننده

 

مصرف كنندگان ، يك گروه پراكنده و ناهمگونند. براي كسب اطلاعات معتبري در مورد استفاده مصرف كنندگان و ميزان دركشان از برچسب هاي انرژي ، وقت قابل توجهي بايد صرف كرد. براي تعيين تغييراتي كه به واسطه برچسب انرژي در الگوي خريد مصرف كنندگان به وجود آمده است، بايد تلاش بسياري كرد. با وجود اين ، در تمام مراحل برنامه، از همه پرسي در مورد طراحي‌هاي برچسب از گروه‌هاي متمركز مصرف كننده ، به منظور تداوم برنامه گرفته تا برنامه ريزي براي نشر اطلاعات و كسب مشاركت مصرف كنندگان ، نياز حياتي است.
در صورت ضعيف بودن اطلاع رساني و يا عدم دسترسي به اطلاعات و همچنين عدم وضوح برچسب و مشكل بودن استفاده از آن نبايد از مصرف كننده انتظار داشت كه الگوي مصرفش را تغيير دهد.
گروه هاي مصرف كننده مي‌توانند متعاملين اصلي برنامه باشند. در بسياري از كشور‌ها ، سازمان‌هاي مصرف كنندگان ، آزمايشگاه‌هاي آزمايش مستقل و داخلي خود را دارند و قادرند به خوبي در بحث هاي فني وارد شوند . در ميان برخي گروه‌هاي مصرف كننده ، اين ارتقاء آگاهي وجود دارد كه بدانند استفاده از انرژي ، يك عامل محوري در مشكلات زيست محيطي است كه بسياري از كشورها با آن مواجهند. اين گروه ها مي‌توانند در زمينه آزمايش ، برچسب گذاري ، برنامه فروش و اطلاع رساني ، خدمات قابل توجهي را انجام دهند .

 
   

گروه‌هاي زيست محيطي و سازمان‌هاي غير دولتي

 

در شرايطي كه سازمان‌هاي دولتي بزرگ باشند و براي شركت دادن فعال آن‌ها در فرآيند تكميل، توسعه و تداوم برچسب‌هاي انرژي ، به خوبي روي آن سرمايه گذاري شده باشد، مي‌توانند نيروي قابل ملاحظه‌اي را تأمين كنند. از سازمان‌هاي غير دولتي زيست محيطي به عنوان علاقه‌مندان خاصي كه علاقه آن‌ها به كار آيي انرژي به واسطه ارتباط با تغييرات گسترده ي آب و هوايي است نيز مي‌توان استفاده كرد.
به طور روز افزون ، سازمان‌هاي غير دولتي در حال بالا بردن مهارت‌هاي خود در زمينه تجزيه و تحليل و حمايت سياست‌هاي كارآيي انرژي هستند. در شرايطي كه سازمان‌هاي غير دولتي نظر‌هاي كارشناسي داشته باشند، آن‌ها مي‌توانند نقش مهمي در جانب داري از برنامه برچسب گذاري موثر و فعال داشته باشند . در اين صورت، سازمان‌هاي غير دولتي مي‌توانند به موسسه هاي اجرايي، در متمركز ماندن بر اهداف جامع و پيامد‌هاي برنامه، كمك كنند.

 
   

برنامه بازار و ترويج

 

جايگيري يك برچسب انرژي روي يك محصول، تنها اولين مرحله در توجه به تحت نفوذ قرار دادن تصميم گيري‌هاي خريد مصرف كننده است . بررسي‌ها نشان داده كه آموزش و ترويج در موثر واقع شدن برنامه برچسب‌ها، كمك به سزايي محسوب مي‌شوند. تعدادي از برنامه‌هاي مرتبط وجود دارد كه افزايش تأثير برچسب انرژي را بر آورد مي‌كنند و شامل موارد زير است:

جلب حمايت خرده فروشان براي برنامه ( خرده فروشان مخالف ، مي توانند تأثير برچسب ها را خنثي كنند).
 ترويج برنامه توسط دولت ( براي نمونه ، آگاه سازي متناوب از طريق رسانه‌هاي عمومي و اعطاي ساليانه جوايز كارآيي)
انتشار فهرست هايي از الگوهاي فعلي در بازار ( براي نمونه ، يك كاتالوگ و يك سايت اينترنت كه به راحتي در دسترسند).
اطلاع رساني در محل فروش و حمايت از برنامه .
 

در شرايطي كه مصرف كنندگان با پيام هاي متعدد و منسجمي در خصوص كارآيي انرژي به عنوان بخشي از برنامه برچسب گذاري و به واسطه اجراي برنامه‌هاي صرفه جويي انرژي موازي ديگر ، مواجه باشند ، پيشرفت برچسب گذاري در بازار بسيار موثرتر خواهدبود. اين پيام‌هاي تكرار شونده ، فرهنگ كارآيي انرژي را در ميان مصرف كنندگان و صنايع تقويت كرده و كمك مي‌كنند تا يك نظام اخلاقي كارآيي انرژي در كشور به وجود آيد.

 
   

سياست گذاري و پيشبرد

 

براي اينكه برنامه برچسب گذاري واقعاً بتواند موثر باشد ، براي اطمينان از پذيرش آن‌ها توسط توليد كنندگان ، توزيع كنندگان و خرده فروشان ، به برخي مكانيزم‌ها نياز است. براي يك برنامه برچسب گذاري اجباري ، معمولاً به چند نوع سياست‌گذاري و طرح پيشبردي براي ارزيابي اينكه چرا برچسب‌ها به طور فراگير روي محصولات ظاهر نشده‌اند نياز است . در صورت تخطي از برچسب گذاري ، بايد جريمه و كيفر شوند و جلوي سرپيچي گرفته شود. اگر برچسب كار آيي انرژي ، از نظر مردم قابل اعتماد باشد، لازم است از صحيح بودن اطلاعات مندرج روي برچسب اطمينان حاصل كرد . كسب اين اطمينان مستلزم اثبات و تأييد ادعاهاي نشان داده شده روي برچسب ( ظرفيت ، كارآيي و مصرف انرژي ) مي‌باشد كه با انجام آزمايش‌هاي مستقل ميسر است. در يك بازار رقابتي ، بيشتر سياست‌هاي اتخاذ شده از اين نوع مورد قبول توليد كنندگاني كه در حال رقابت با يكديگرند واقع خواهند شد .

 
 
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

آدرس : تهران ، ميدان ونك ، خيابان ملاصدرا ، خيابان شيرازي شمالي ، خيابان دانشور شرقي، پلاك 23 صندوق پستي: 1477-19395

كدپستي: 1991813941

تلفن : 6-88604760

تلفن مركز اطلاع رساني : 81911

فكس : 88604829 

پیشخوان روزنامه ها