چگونگي تصميم گيري براي نحوه اجراي برچسب‌هاي کارآيي انرژي و استانداردها

  • بررسي مقررات جاري و تصويب چهارچوب قانوني براي تکميل و توسعه‌ي يک مبناي قانوني براي برچسب‌ها و استانداردها.

 

  • تعيين ظرفيت موجود براي تکميل، اجرا و تداوم برنامة تدوين و وضع استانداردها و برچسب گذاري.

 

  • تکميل طرح کلي وضع استانداردها و برچسب گذاري ها و تعيين يک موسسه دولتي که پاسخگوي اصلي پيشبرد برنامه باشد.

 

  • هماهنگ کردن دستورالعمل هاي آزمايش کارآيي انرژي با دستورالعمل هاي بين المللي براي تسهيل در آزمايش و کاهش موانع بر سر راه تجارت.

 

  • تعيين حداقل نيازهاي اطلاعات و سوابق و تکميل طراحي براي جمع آوري اطلاعات لازم براي تجزيه و تحليل راهبردهايي براي حمايت از برنامه. بهتر است از پيش بيني هاي ساده اي که بر پاية اطلاعات محدود- ولي قابل قبول- تکيه کرده، استفاده شود، نه پيش بيني هاي تفصيلي الگوهايي که بر پاية اطلاعات جامعه آماري غير واقعي استفاده مي‌کند. اگر شما جهت تصميم گيري براي انجام يا عدم انجام کاري، به اطلاعات بيشتري احتياج داريد، براي اين انتخاب، وقت صرف کنيد. براي تقدم دادن به محصولاتي که بايد در برنامه قرار داده شوند، از تجزيه و تحليل تاثير مالي استفاده کنيد. براي بازبيني و بروز کردن دوره اي استانداردها و برچسب ها در هر چند سال يک بار طرحي را آماده کنيد.
     
آخرین ویرایش در شنبه, 28 فروردين 1395 ساعت 15:17
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

آدرس : تهران ، ميدان ونك ، خيابان ملاصدرا ، خيابان شيرازي شمالي ، خيابان دانشور شرقي، پلاك 23 صندوق پستي: 1477-19395

كدپستي: 1991813941

تلفن : 6-88604760

تلفن مركز اطلاع رساني : 81911

فكس : 88604829 

پیشخوان روزنامه ها