استانداردهاي واكنش در برابر آتش براي مصالح و فرآورده هاي ساختماني

توجه استانداردهاي ارائه شده در اين بخش مستقيما از سايت موسسه

 استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران فراخواني مي شوند.

تاريخ تصويب در كميته ملي شماره استاندارد ملي

 عنوان استانداردهاي واكنش در برابر آتش براي مصالح و فرآورده هاي ساختماني

رديف
1382 2-727 واكنش در برابر آتش براي مصالح و فرآورده هاي ساختماني –روشهاي آزمون- قسمت اول: اندازه گيري شدت رهايش گرما ناشي از سوختن مصالح و فرآورده هاي ساختماني بوسيله دستگاه كرماسنجي مخروطي 1
1383 2-7271 واكنش در برابر آتش براي مصالح و فرآورده هاي ساختماني –روشهاي آزمون-قسمت دوم : آزمون قابليت نسوختن مواد 2
1384 4-7271 واكنش در برابر آتش براي مصالح و فرآورده هاي ساختماني –روشهاي آزمون-قسمت چهارم : قابليت افروزش فرآورده هاي ساختماني در برخورد مستقيم شعله(آزمون منبع تك شعله) 3
1385 5-7271 واكنش در برابر آتش براي مصالح و فرآورده هاي ساختماني –روشهاي آزمون-قسمت پنجم:تعيين گرماي ناشي از سوختن مواد 4
1384 8-7271 واكنش در برابر آتش براي مصالح و فرآورده هاي ساختماني –روشهاي آزمون-قسمت هشتم:روشهاي تثبيت شرائط وضوابط كلي براي انتخاب مصالح پشت كار 5
1384 8299 واكنش در برابر آتش براي مصالح و فرآورده هاي ساختماني – طبقه بندي 6
آخرین ویرایش در دوشنبه, 13 ارديبهشت 1395 ساعت 14:30
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

نظر دادن

آدرس : تهران ، ميدان ونك ، خيابان ملاصدرا ، خيابان شيرازي شمالي ، خيابان دانشور شرقي، پلاك 23 صندوق پستي: 1477-19395

كدپستي: 1991813941

تلفن : 6-88604760

تلفن مركز اطلاع رساني : 81911

فكس : 88604829 

پیشخوان روزنامه ها