استاندارد فرآورده هاي عايقكاري حرارتي براي مصارف ساختماني

تاريخ تصويب در كميته ملي شماره استاندارد ملي

عنوان استاندارد فرآورده هاي عايقكاري حرارتي براي مصارف ساختماني

رديف
23/06/84 8298 مصالح ساختماني – فرآورده هاي عايق‌كاري حرارتي – فوم پلي ويژگي ها -(PUR) يورتان صلب ساخته شده در كارخانه 1
01/09/84 8320 مصالح ساختماني- فرآورده هاي عايق كاري حرارتي ساخته شده در كارخانه از پرليت منبسط – ويژگي‌ها 2
18/09/87 10945 آكوستيك- اندازي‌گيري جذب صدا در اتاق واخنش- روش آزمون 3
18/09/87 10946 مصالح ساختماني- فراورده‌هاي عايقكاري حرارتي-تعيين رفتار تحت بارگذاري دوره‌ه‌اي- روش آزمون 4
14/08/87 10947 مصالح ساختماني- فراورده‌هاي عايقكاري حرارتي، پشم چوب كارخانه‌اي (ww)، ويژگي‌ها 5
14/08/87 10948 مصالح ساختماني – فراورده‌هاي عايقكاري حرارتي – چوب پنبه منبسط كارخانه‌اي (ICB) ويژگي ها 6
14/08/87 10949 مصالح ساختماني- فراورده‌هاي عايقكاري حرارتي، الياف چوب كارخانه‌اي (WF)- ويژگي ها 7
07/08/87 10950 مصالح ساختماني- فراورده‌هاي عايقكاري حرارتي- پلي استايرن منبسط كارخانه‌اي- ويژگي‌ها 8
07/08/87 10951 مصالح ساختماني- فراورده‌هاي عايقكاري حرارتي- شيشه سلولي كارخانه‌اي- ويژگي‌ها 9
07/08/87 10952 مصالح ساختماني- فراورده‌هاي عايقكاري حرارتي- فوم پلي استايرن اكسترود شده كارخانه‌اي- ويژگي‌ها 10
07/08/87 10953 مصالح ساختماني- فراورده‌هاي عايقكاري حرارتي- فوم فنلي كارخانه‌اي- ويژگي‌ها 11
02/11/87 11055 فراورده‌ها و مصالح ساختماني- خواص حرارتي، رطوبتي- مقادير طراحي جدول‌بندي شده 12
02/11/87 11056 فراورده‌هاي عايقكاري حرارتي براي ساختمان‌ها- سامانه‌هاي مركب عايق حرارتي بيروني (ETICS) بر پايه‌ي پلي استايرن منبسط شده – ويژگي‌ها 13
02/11/87 11057 فراورده‌هاي عايقكاري حرارتي براي ساختمان‌ها- سيستم‌هاي مركب عايق حرارتي بيروني (ETICS) بر پايه‌ي پشم معدني- ويژگي‌ها 14
02/11/87 11058 مصالح ساختماني – فراورده‌هاي عايقكاري حرارتي- ارزيابي انطباق 15
02/11/87 1-11059 مصالح ساختماني- فراورده‌هاي عايقكاري حرارتي- سبكدانه رس منبسط اجرا شده درجا- قسمت اول: فراورده‌هاي فله‌اي قبل از نصب – ويژگي ها 16
02/11/87 11060 مصالح ساختماني- فراورده‌هاي عايقكاري حرارتي- تنظيم شرايط تا تعادل رطوبتي در شرايط رطوبت و دماي معين- روش آزمون 17
02/11/87 11061 مصالح ساختماني- فراورده‌هاي عايقكاري حرارتي- تعيين خواص مكانيكي شبكه‌هاي ليف شيشه- روش آزمون 18
02/11/87 1-11062 مصالح ساختماني- فراورده‌هاي عايقكاري حرارتي اجرا شده درجا از پرليت منبسط- قسمت اول: فراورده‌هاي فله‌اي و چسبيده قبل از نصب- ويژگي‌ها 19
20/11/87 2-11062 مصالح ساختماني- فراورده‌هاي عايقكاري حرارتي، اجرا شده درجا از پرليت منبسط(EP)- قسمت دوم: فراورده‌هاي اجرا شده- ويژگي‌ها 20
19/12/87 11423 مصالح ساختماني- فراورده‌هاي عايقكاري حرارتي- پلاستيك‌هاي سلولي صلب- تعيين درصد حجمي سلول‌هاي باز و سلول هاي بسته مصالح صلب- روش آزمون 21
17/12/87 11424 مصالح ساختماني- فراورده‌هاي عايقكاري حرارتي- تعيين مقاومت بيرون كشيدن سامانه‌هاي مركب عايق حرارتي خارجي، آزمون بلوك اسفنجي- روش آزمون 22
17/12/87 11425 مصالح ساختماني- فراورده‌هاي عايقكاري حرارتي- تعيين مقاومت در برابر ضربه سامانه‌هاي مركب عايق حرارتي خارجي- روش آزمون 23
17/12/87 11426 مصالح ساختماني- فراورده‌هاي عايقكاري حرارتي- تعيين مقاومت در برابر فرورفتگي سامانه هاي مركب عايق حرارتي خارجي- روش آزمون 24
20/11/87 1-11427 مصالح ساختماني- فراورده‌هاي عايقكاري حرارتي اجرا شده درجا از ورميكوليت متورق- قسمت اول: فراورده‌هاي فله اي و متصل شده قبل از نصب – ويژگي‌ها 25
20/11/87 2-11427 مصالح ساختماني- فراورده‌هاي عايقكاري حرارتي اجرا شده درجا از ورميكوليت متورق- قسمت دوم: فراورده‌هاي نصب شده –ويژگي‌ها 26
14/12/87 11519 مصالح ساختماني- روش‌هاي آماري براي كنترل كيفيت مصالح و اجزاي ساختماني 27
24/12/87 11520 عملكرد حرارتي مصالح و محصولات ساختماني- تعيين مقاومت حرارتي با روش‌هاي لوح گرم محافظت شده و جريان حرارت‌سنج- محصولات ضخيم با مقاومت حرارتي زياد و متوسط 28
آخرین ویرایش در دوشنبه, 13 ارديبهشت 1395 ساعت 14:17
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

آدرس : تهران ، ميدان ونك ، خيابان ملاصدرا ، خيابان شيرازي شمالي ، خيابان دانشور شرقي، پلاك 23 صندوق پستي: 1477-19395

كدپستي: 1991813941

تلفن : 6-88604760

تلفن مركز اطلاع رساني : 81911

فكس : 88604829 

پیشخوان روزنامه ها