آبگرمكن‌هاي عمومي خورشيدي(Solar Bath water heater)

اين نوع آبگرمكن‌ها در كليه اماكن عمومي فاقد لوله‌كشي گاز طبيعي مانند پادگان‌هاي نظامي، مراكز بهداشتي و بهزيستي، زندان‌ها، مراكز آموزشي و خوابگاه‌هاي دانشجويي و دانش‌آموزي و .... و با اعطاي يارانه‌اي بالغ بر 20 ميليون تومان نصب مي‌شوند.
تفاوت آبگرمکن خورشيدي عمومي با آ‌بگرمکن‌هاي خورشيدي خانگي در تعداد کلکتورها، حجم مخزن ذخيره و نوع حرکت سيال است. در حمام‌هاي خورشيدي متناسب با تعداد نفرات که در روز استحمام مي‌کنند، حجم مخزن ذخيره و تعداد کلکتور تغيير مي‌کند و همچنين در اين سيستم سيال داخل کلکتورها توسط يک يا چند پمپ جابجا مي‌گردد.
در شكل‌‌هاي 1 و 2 دو نمونه از سايت‌هاي راه اندازي شده در روستاهاي استان خراسان نشان داده شده است.

 

 

شكل 1- حمام‌ خورشيدي نصب شده در  غني‌آباد-خراسان

 

     

شكل 2- حمام روستايي خورشيدي نصب شده در روستاي فهندر-خراسان

 

 

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

  فعالیت شركت بهینه‌سازی مصرف سوخت بر مطالعه، بسترسازی و انجام اقدامات لازم برای بهینه‌سازی مصرف سوخت در فرآیند تولید و مصرف متمركز می‌باشد.وظیفه تهیه و تدوین معیارها، استانداردهادر حوزه های مختلف بعهده این شركت می باشد.

پیشخوان روزنامه ها