توربينهاي بادي چگونه كار مي كنند

باد شكلي از انرژي خورشيدي است. باد از گرمايش غيريكنواخت اتمسفر به وسيله خورشيد، نامنظم‌بودن عوارض زمين و گردش زمين به وجود مي‌آيد. الگوهاي باد توسط چين‌خوردگي‌هاي زمين، جنگل‌ها، مراتع و سطح ‌آب‌ها تغيير شكل مي‌يابد.
انسان‌ها از حركت و جريان باد براي اهداف مختلفي استفاده مي‌كنند مانند: دريانوردي،  به پرواز درآوردن كايت و بادبادك، و حتي توليد برق.
عبارت انرژي بادي يا توان بادي بيانگر فرآيندي است كه طي آن از باد براي توليد انرژي مكانيكي يا برق استفاده مي‌شود.
توربين‌هاي بادي انرژي جنبشي بادها را به توان مكانيكي تبديل مي‌كنند. از اين توان مكانيكي استفاده‌هاي مختلفي مي‌توان كرد (مثل آرد‌كردن دانه‌ها يا پمپ‌كردن آب) يا اينكه يك ژنراتور مي‌تواند اين انرژي مكانيكي را به برق تبديل كند.
بنابراين، توربين‌هاي بادي چگونه برق توليد مي‌كنند؟
به بيان ساده، يك توربين بادي درست عكس يك پنكه عمل مي‌كند. يعني به جاي اينكه از برق براي توليد باد استفاده كند (مانند آنچه كه در پنكه اتفاق مي‌افتد) از باد براي توليد الكتريسيته استفاده مي‌كند.منظره هوايي از يك نيروگاه بادي نشان مي‌دهد كه چگونه دسته‌اي از توربين‌هاي بادي مي‌توانند براي شبكه انتقال برق، توليد برق كنند. برق از طريق خطوط انتقال و توزيع به منازل، ادارات، مدارس و ... مي‌رسد.

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

آدرس : تهران ، ميدان ونك ، خيابان ملاصدرا ، خيابان شيرازي شمالي ، خيابان دانشور شرقي، پلاك 23 صندوق پستي: 1477-19395

كدپستي: 1991813941

تلفن : 6-88604760

تلفن مركز اطلاع رساني : 81911

فكس : 88604829 

پیشخوان روزنامه ها