انرژي باد

3184 دفعه

انرژي باد يك فن‌آوري است كه به سرعت در سراسر جهان در حال توسعه مي‌باشد.

انرژي باد، يك منبع انرژي مي‌باشد كه در جهان به شدت در حال گسترش است و در سال‌هاي آينده تامين‌ كننده نيازهاي صنايع، ادارت و منازل، به يك برق تجديدپذير، خواهد بود.

توربينهاي بادي چگونه كار مي كنند

باد شكلي از انرژي خورشيدي است. باد از گرمايش غيريكنواخت اتمسفر به وسيله خورشيد، نامنظم‌بودن عوارض زمين و گردش زمين به وجود مي‌آيد. الگوهاي باد توسط چين‌خوردگي‌هاي زمين، جنگل‌ها، مراتع و سطح ‌آب‌ها تغيير شكل مي‌يابد.
انسان‌ها از حركت و جريان باد براي اهداف مختلفي استفاده مي‌كنند مانند: دريانوردي، به پرواز درآوردن كايت و بادبادك، و حتي توليد برق.
عبارت انرژي بادي يا توان بادي بيانگر فرآيندي است كه طي آن از باد براي توليد انرژي مكانيكي يا برق استفاده مي‌شود.
توربين‌هاي بادي انرژي جنبشي بادها را به توان مكانيكي تبديل مي‌كنند. از اين توان مكانيكي استفاده‌هاي مختلفي مي‌توان كرد (مثل آرد‌كردن دانه‌ها يا پمپ‌كردن آب) يا اينكه يك ژنراتور مي‌تواند اين انرژي مكانيكي را به برق تبديل كند.
بنابراين، توربين‌هاي بادي چگونه برق توليد مي‌كنند؟
به بيان ساده، يك توربين بادي درست عكس يك پنكه عمل مي‌كند. يعني به جاي اينكه از برق براي توليد باد استفاده كند (مانند آنچه كه در پنكه اتفاق مي‌افتد) از باد براي توليد الكتريسيته استفاده مي‌كند.منظره هوايي از يك نيروگاه بادي نشان مي‌دهد كه چگونه دسته‌اي از توربين‌هاي بادي مي‌توانند براي شبكه انتقال برق، توليد برق كنند. برق از طريق خطوط انتقال و توزيع به منازل، ادارات، مدارس و ... مي‌رسد. 

مزايا

انرژي باد يك منبع انرژي تجديد پذير مي باشد كه مانند سوخت هاي فسيلي آلوده كننده محيط زيست نيست.
انرژي باد بر خلاف نيروگاه ‌هايي كه متكي به احتراق سوخت‌هاي فسيلي مانند ذغال‌سنگ و گاز طبيعي مي باشند ، هوا را آلوده نمي‌كند. توربين‌هاي بادي هيچ گونه مواد آلوده كننده اي را وارد اتمسفر نمي‌كنند و در نتيجه باعث توليد باران اسيدي يا گازهاي گلخانه‌اي نمي شوند. انرژي بادي يك منبع انرژي داخلي مي‌باشد كه داخل توليد مي‌شود. منابع بادي ملي بسيار زياد مي‌باشند. انرژي بادي متكي به توان تجديدپذيري باد مي‌باشد كه مي دانيم اين انرژي هيچ‌گاه تمام نمي‌شود.
باد در واقع شكلي از انرژي خورشيدي است.
بادها بر اثر عوامل زير ايجاد مي شوند:

گرم‌شدن اتمسفر توسط خورشيد

گردش زمين

عوارض نامسطح بودن زمين

يكي از ارزانترين تكنولوژي هاي توليد انرژي، تكنولوژي توليد انرژي از باد است كه امروزه در دسترس مي‌باشد و هزينه توليدي، بين 4 تا 6 سنت به ازاي هر كيلووات ساعت دارد كه اين ميزان بستگي به منبع باد و مقدار سرمايه گذاري دارد، طبيعتاً هر قدر ميزان سرمايه گذاري بيشتر باشد نيروگاه بزرگتري خواهيم داشت و به خاطر توليد بيشتر بهاي هر كيلووات انرژي كمتر خواهد شد. توربين‌هاي بادي را مي‌توان در مزارع و مراتع نصب كرد و به اين ترتيب از اين مناطق روستايي كه بهترين مناطق بادخيز مي‌باشند بهره اقتصادي برد. كشاورزان و مرتع‌داران مي‌توانند از زمين خود همچنان استفاده كنند چرا كه توربين‌هاي بادي فقط جزء كوچكي از زمين را اشغال مي‌كنند. صاحبان نيروگاه‌هاي بادي مي‌توانند مقداري اجاره به كشاورزان و مرتع‌داران براي استفاده از زمين آنها، بپردازند.

معايب

نيروي باد، بايد با منابع توليدي برق سنتي از نظر هزينه‌ها رقابت كند. در يك منطقه بادخيز، مانند مزارع بادي (نيروگاه‌هاي بادي)، بسته به اينكه اين مناطق تا چه ميزان پرانرژي باشند، مي‌توانند از لحاظ هزينه، قابل رقابت با منابع سنتي باشند يا اينكه نباشند. با اينكه در 10 سال گذشته هزينه استفاده از انرژي باد به طرز چشمگيري كاهش يافته است، اما هنوز اين فن‌آوري نيازمند يك سرمايه‌گذاري اوليه بسيار زياد نسبت به مولدهاي با سوخت فسيلي مي‌باشد.
مهمترين چالش در برابر استفاده از باد به عنوان يك منبع انرژي اينست كه باد ناپايدار است و هنگامي كه برق موردنياز است، به صورت دائمي نمي‌وزد . انرژي باد را نمي‌توان ذخيره كرد (مگر اينكه از باطري‌هايي براي ذخيره انرژي، استفاده شود) و همچنين نمي‌توان همه بادها را جمع كرد تا جوابگوي برنامه‌هاي زماني نياز به برق باشند.
مكان‌هاي بادخيز خوب، غالباً در مناطق دورافتاده واقع شده‌اند كه از شهرهايي كه نيازمند برق مي‌باشند فاصله بسيار دارند، البته ممكن است كه زمين هاي مناسب و بادخيزي نيز در نزديكي مناطق نيازمند انرژي وجود داشته باشد، اما استفاده هاي بهتر و با ارزشتري از آن زمين بعمل آيد، نبايد فراموش كرد كه بهره برداري از زمين هاي با ارزش حومه شهرهاي بزرگ به علت كاربردهاي فراواني كه اين زمين ها دارند، براي ايجاد نيروگاه بادي مقرون به صرفه نيست.
هرچند كه نيروگاه‌هاي بادي در مقايسه با نيروگاه‌هاي سنتي اثرات مخرب كمتري بر روي محيط زيست دارند، ولي مواردي همچون صداي ايجاد‌شده توسط پره‌هاي روتور و اثرات بصري از مشكلات آنها هستند و همچنين گاهي اوقات پرندگان با پرواز كردن به سمت روتور اين توربين‌ها و در نتيجه برخورد با آن كشته مي‌شوند. بسياري از اين مشكلات با پيشرفت‌هاي فن‌آوري يا با نصب صحيح نيروگاه حل شده و يا كاهش يافته است.

اطلاعات تکميلي

آخرین ویرایش در سه شنبه, 22 تیر 1395 ساعت 16:11
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

  فعالیت شركت بهینه‌سازی مصرف سوخت بر مطالعه، بسترسازی و انجام اقدامات لازم برای بهینه‌سازی مصرف سوخت در فرآیند تولید و مصرف متمركز می‌باشد.وظیفه تهیه و تدوین معیارها، استانداردهادر حوزه های مختلف بعهده این شركت می باشد.

پیشخوان روزنامه ها