انجام خدمات مطالعاتي نمونه برداري موتورسيکلت جهت آزمونهاي برچسب انرژي

02 فروردين 777
1528 دفعه

عنوان پروژه: انجام خدمات مطالعاتي نمونه برداري موتورسيکلت جهت آزمونهاي برچسب انرژي

پيمانكار/مشاور پروژه: شرکت معيار گستر صدر
وضعيت پروژه: اتمام يافته
سال اجرا : 85-83
هدف پروژه:
انجام مرحله تطابق توليد در اجراي نصب بر چسب مصرف و آلايندگي موتور سيكلت هاي ساخت داخل مي باشد.
كنترل خط توليد كارخانه موتورسيكلت سازي در راستاي استاندارد 2-6626 براي نمونه برداري مرحله تطابق توليد(COP) موتورسيكلت هاي بنزيني

خلاصه پروژه:
نمونه برداري از انتهاي خط توليد شركت هاي موتور موتورسيكلت سازي داخل كشور براي تاييد مصرف سوخت و آلايندگي محيط زيست مي باشد.150 نمونه از خط توليد برداشت شده ارسال به آزمايشگاه نيرو محركه جهت انجام آزمايشات COP

نتايج پروژه:
عمده موتورسيكلت ها بخاطر نداشتن قطعات اوليه توليد نمي شدند اكثراً بر چسب مصرف سوخت را روي محصولات نصب نكرده اند.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

  فعالیت شركت بهینه‌سازی مصرف سوخت بر مطالعه، بسترسازی و انجام اقدامات لازم برای بهینه‌سازی مصرف سوخت در فرآیند تولید و مصرف متمركز می‌باشد.وظیفه تهیه و تدوین معیارها، استانداردهادر حوزه های مختلف بعهده این شركت می باشد.

پیشخوان روزنامه ها