مطالعه راهکارهاي کاهش مصرف سوخت در حمل و نقل دريايي

عنوان پروژه: مطالعه راهکارهاي کاهش مصرف سوخت در حمل و نقل دريايي

پيمانكار/مشاور پروژه: دانشگاه صنعتي شريف
وضعيت پروژه: اتمام يافته
سال اجرا : 83-82
هدف پروژه:
برآورد ميزان مصرف سوخت شنارورهاي موجود در کشور
بررسي راهکارها و روش هاي کاهش مصرف سوخت در شناروهاي موجود
بررسي فرم هاي موجود در شناورها
پيشنهاد گزينه مناسب براي سيستمهاي محركه و فرم شناور
CNG كردن شناورها
بررسي قاچاق سوخت توسط شناور
بررسي و تحليل اقتصادي اجراي راهکارهاي بهينه سازي مصرف سوخت در شناورهاي دريايي

خلاصه پروژه:
- جمع آوري اطلاعات آماري در رابطه با شناورها و مصرف سوخت آنها
- مقايسه وضعيت ايران با جهان
- بررسي صنايع مرتبط باتوليد شناورها
- شناسايي تمامي سازمانها و ارگانهاي درگير

نتايج پروژه: بررسي وضعيت شناورها ( حصوصاًسنج ها) و تحليل و توضيح روشهاي كاهش مصرف گازوئيل در شناورها و همچنين بيان اقدامات فني و مديريتي لازم جهت بهينه سازي مصرف سوخت در شناورها

فايل پروژه: 2.98 مگابايت

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

  فعالیت شركت بهینه‌سازی مصرف سوخت بر مطالعه، بسترسازی و انجام اقدامات لازم برای بهینه‌سازی مصرف سوخت در فرآیند تولید و مصرف متمركز می‌باشد.وظیفه تهیه و تدوین معیارها، استانداردهادر حوزه های مختلف بعهده این شركت می باشد.

پیشخوان روزنامه ها