مطالعات اقتصادي احداث آزاد راه ساوه-همدان

عنوان پروژه: مطالعات اقتصادي احداث آزاد راه ساوه-همدان

پيمانكار/مشاور پروژه: شرکت مشاور طرح راههاي طلايي
وضعيت پروژه: اتمام يافته
سال اجرا : 83
هدف پروژه:
يکي از راهکارهاي بهبود ترافيک برون شهري، احداث آزادراه و راه ها مي باشد. با توجه به اين امر که محور ساوه-همدان يکي پرترددترين محورهاي کشور مي باشد، ضرورت احداث آزادراه در اين محور احساس شده است. اين آزادراه توسط وزارت راه و ترابري کشور در حال احداث مي باشد. وليکن از منظر مصرف انرژي وجود چنين آزادراهي موجب کاهش طول سفر شده که در نهايت موجب کاهش مصرف سوخت مي گردد. بنابراين در اين پروژه ضمن بررسي ميزان کاهش مصرف انرژي پس از احداث اين آزادراه، ميزان سرمايه گذاري سازمان بهينه سازي مصرف سوخت براي کمک به احداث اين آزادراه برآورد مي شود. اين برآورد سرمايه گذاري به گونه اي مي باشد که ميزان نرخ بازگشت سرمايه ناشي از کاهش مصرف سوخت با احداث اين آزادراه، رقمي قابل قبول براي سازمان بهينه سازي مصرف سوخت گردد.

خلاصه پروژه:
محاسبه منافع ملي احداث آزاد راه ساوه- همدان

نتايج پروژه: پروژه منافع حاصل صرفه جوئي اي مختلف را در اثر و آزاد راه – ساوه- همدان بررسي مي كند.

آخرین ویرایش در سه شنبه, 21 ارديبهشت 1395 ساعت 15:09
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

  فعالیت شركت بهینه‌سازی مصرف سوخت بر مطالعه، بسترسازی و انجام اقدامات لازم برای بهینه‌سازی مصرف سوخت در فرآیند تولید و مصرف متمركز می‌باشد.وظیفه تهیه و تدوین معیارها، استانداردهادر حوزه های مختلف بعهده این شركت می باشد.

پیشخوان روزنامه ها