بررسي مصرف سوخت در حمل و نقل هوايي

عنوان پروژه: بررسي مصرف سوخت در حمل و نقل هوايي

پيمانكار/مشاور پروژه: دانشگاه امير کبير
وضعيت پروژه: اتمام يافته
سال اجرا : 82-81
هدف پروژه:
در اين پروژه هدف بررسي وضعيت حمل و نقل هوايي کشور و ميزان مصرف سوخت در اين مد حمل و نقل مي باشد. شناسايي وضعيت ناوگان هواپيمايي کشور در کليه شرکت هاي وابسته به سازمان هواپيمايي کشور و ميزان مصرف سوخت هواپيماهاي اين ناوگان به تفکيک نوع، عمر و ظرفيت حمل مسافر از اهداف اين پروژه مي باشد. همچنين کوريدورهاي موجود بر فراز آسمان کشور شناسايي و بررسي مي شود. در اين پروژه راهکارهاي لازم براي کاهش مصرف سوخت در اين مد حمل و نقلي ارايه مي گردد و تاثير راهکارهاي پيشنهادي بر ميزان کاهش صرف سوخت بررسي و تحليل مي گردد.

خلاصه پروژه:
- جمع آوري، شناسايي و بررسي اطلاعات ناوگان هواپيمايي کشور
- شناسايي و بررسي اطلاعات کوريدورهاي موجود بر فراز کشور
- بررسي و تحليل ميزان مصرف سوخت در بخش حمل و نقل هوايي
- ارائه راهکار به منظور کاهش مصرف سوخت در بخش هوايي کشور
- بررسي منافع فني و اقتصادي راهکارهاي ارايه شده در اين بخش حمل و نقل

نتايج پروژه: جمع آوري كليه اطلاعات و بيان مجموعه عوامل موثر بر مصرف سوخت هوايي و جمع بندي و نتيجه هريك از عوامل و ارائه روشهايي جهت كاهش مصرف سوخت در مورد هر يك از عوامل فوق الذكر وميزان سرمايه گذاري ها و صرفه جويي هاي حاصله در دو بخش سياست گذاري و روشهاي اجرايي

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

نظر دادن

  فعالیت شركت بهینه‌سازی مصرف سوخت بر مطالعه، بسترسازی و انجام اقدامات لازم برای بهینه‌سازی مصرف سوخت در فرآیند تولید و مصرف متمركز می‌باشد.وظیفه تهیه و تدوین معیارها، استانداردهادر حوزه های مختلف بعهده این شركت می باشد.

پیشخوان روزنامه ها