مطالعه وضعيت لوکوموتيوها و سوختهاي جايگزين

عنوان پروژه: مطالعه وضعيت لوکوموتيوها و سوختهاي جايگزين

پيمانكار/مشاور پروژه: دانشگاه امير کبير
وضعيت پروژه: اتمام يافته
سال اجرا : 83-82
هدف پروژه:
در اين پروژه وضعيت حمل و نقل ريلي کشور با توجه به وضعيت لکوموتيوها و واگن ها، ميزان جابجايي بار و مسافر بررسي و شناسايي مي شود. سپس مطابق با وضعيت ناوگان، ميزان مصرف سوخت به تفکيک نوع، کاربري و عمر لکوموتيوها بررسي و تحليل مي گردد. در ادامه ضمن بررسي فناوري هاي نوين براي جايگزين نمودن سوخت هاي ديگر (همچون گاز طبيعي، بيوفيول و ...) بجاي گازوئيل در لکوموتيوها، بررسي تطبيقي اين فناوري ها با وضعيت حمل و نقل ريلي کشور صورت گرفته و براي اين جايگزيني راهکار پيشنهاد مي شود. در انتها منافع ملي و نفتي ناشي از اجراي راهکار پيشنهادي تحليل مي شود.

خلاصه پروژه:
جمع آوري اطلاعات از وضعيت موجود مصرف سوخت در قسمتهاي مختلف راه آهن
1- جمع آوري اطلاعات و بررسي استفاده از انواع سوختهاي جايگزين لوكوموتيو ها در دنيا و دستيابي به نقاط ضعف و قوت هر كدام
2- بررسي امكان استفاده از سوختهاي جايگزين در بخش حمل ونقل ريلي كشور
3- جمع بندي از وضع موجود ارائه پيشنهاد جهت استفاده از سوختهاي جايگزين
4- اولويت جايگزيني سوخت هاي لكوموتيوهاي ايراني

نتايج پروژه: اولويت اول جايگزيني سوخت لكوموتيوهاي هيبريد استو
اولويت بعدي LNG است و اولويت بعدي باديزل و اولويت آخر CNG مي باشد.

فايل پروژه: 1.41 مگابايت

آخرین ویرایش در سه شنبه, 21 ارديبهشت 1395 ساعت 11:12
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

  فعالیت شركت بهینه‌سازی مصرف سوخت بر مطالعه، بسترسازی و انجام اقدامات لازم برای بهینه‌سازی مصرف سوخت در فرآیند تولید و مصرف متمركز می‌باشد.وظیفه تهیه و تدوین معیارها، استانداردهادر حوزه های مختلف بعهده این شركت می باشد.

پیشخوان روزنامه ها