کاني‌هاي غيرفلزي

13 ارديبهشت 1395
4864 دفعه
کاني‌هاي غيرفلزي

کاني‌هاي غيرفلزي 39 از کل سوخت را در بخش صنعت مصرف مي نمايند. در اين گروه سهم صنايع آجر، سيمان، شيشه و گچ و آهک از مصرف سوخت بترتيب برابر21%، 13%، 2% و 3% از کل مصرف سوخت بخش صنعت مي باشد.

 

آجر  
سيمان  

شيشه  
گچ و آهك  

 

 

 

 

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
محتوای بیشتر در این بخش: « فلزات اساسي صنايع غذايي »

نظر دادن

  فعالیت شركت بهینه‌سازی مصرف سوخت بر مطالعه، بسترسازی و انجام اقدامات لازم برای بهینه‌سازی مصرف سوخت در فرآیند تولید و مصرف متمركز می‌باشد.وظیفه تهیه و تدوین معیارها، استانداردهادر حوزه های مختلف بعهده این شركت می باشد.

پیشخوان روزنامه ها