پژوهش و فناوری صفحه اصلی

واحد پژوهش و فناوري شركت بهينه سازي مصرف سوخت، در ارديبهشت سال 1386 به منظور جهت دهي و بهبود مستمر فعاليت هاي شركت در حوزه پژوهش و فناوري بهينه سازي انرژي در بخشهاي صنعت، خانگي و تجاري، حمل و نقل تشكيل گرديد. پس از تشكيل اين واحد، تمامي فعاليت هاي پژوهشي شرکت در اين واحد متمرکز گردد.
در برنامه چهارم توسعه، محوريت دانايي شعار اصلي برنامه است و اين امر مستلزم بوجود آمدن ساختارهاي دانا محور و تقويت اين مهم است. تبلور دانايي محوري در پژوهش و فناوري به عنوان زيرساخت‌هاي توسعه صنعتي دانايي محور نمايان مي گردد. بر همين اساس و در راستاي تحقق بند "ب" ماده 46 قانون مزبور، دولت موظف شده است به منظور برپاسازي نظام جامع پژوهش و فناوري، نسبت به ساماندهي نظام پژوهش و فناوري كشور (تا پايان سال اول برنامه چهارم) از طريق تعيين اولويتها، هدفمند كردن اعتبارات، اصلاح ساختاري واحدهاي پژوهشي اقدام نموده و به موجب بند "ج" همين ماده بايد نوسازي شيوه‌هاي مديريت بخش پژوهش از جمله: ايجاد شبكه‌هاي واحدهاي پژوهش و فناوري همگن به عنوان دستگاههاي اجرايي با مأموريت توزيع هدفدار و بهينه اعتبارات تحقيقاتي و نظارت و پايش فعاليتها در زمينه‌هاي علمي مربوطه، با تكيه بر شاخصهاي جهاني را به انجام رساند. در بند ه ماده 46 و در قانون بودجه 86 کشور نيز دستگاه هاي اجرايي مکلف شده اند 1 درصد و مجازند حداکثر تا 4% از اعتبارات هزينه اي خود را به منظور انجام امور پژوهشي هزينه نمايند.
 
چشم انداز:

دستيابي به جايگاه اول مديريت و نوآوري پژوهش‌هاي بهينه‌سازي مصرف انرژي با تاکيد بر بخش سوخت در جهت انتقال، توسعه، بومي‌سازي و جذب فناوري‌هاي مرتبط در راستاي توسعه پايدار کشور
 

استراتژي ها و راهبردها:
   
1- گسترش فرهنگ تفکر، دانش محوري و دانايي محوري و رويکرد کاوشگري، پژوهش، توسعه فناوري و خلاقيت و نوآوري
2- تثبيت و رعايت پژوهش مداري در سياست‌گذاري، تصميم گيري، برنامه ريزي و اجرا
3- ايجاد، گسترش، تقويت و حمايت از نهادهاي پژوهشي، مراکز رشد و قطب‌هاي پژوهشي در حوزه بهينه سازي انرژي
4- ظرفيت سازي، رشد و تربيت نيروي انساني متخصص
5- توسعه نظام جامع مديريت پژوهش و فناوري
6- زمينه سازي حضور فعال پژوهشگران در مجامع و کنفرانس‌‌هاي داخلي و بين‌المللي
7- حمايت از فرهنگ تقاضا محوري در پژوهش
8- حمايت از برنامه هاي توليد، جذب، انتقال و بومي سازي فناوري هاي مرتبط
9- بهره‌گيري از توانمنديهاي دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي داخلي و خارجي با تمرکز بر استفاده حداکثري از ظرفيتهاي داخلي
 
فعاليت هاي اجرايي:

فعاليت هاي پژوهشي شرکت در راستاي اهداف و تحقق ماموريت آن در دو حوزه اقدامات زير بنايي و اجرايي تعريف و دنبال مي گردند.

1- تعيين اولويت‌هاي پژوهشي، انعقاد قراردادها و مديريت پروژه هاي پژوهشي
2- حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي
3- برگزاري و حمايت از همايش‌ها و کنفرانس‌هاي تخصصي
4- طراحي و برگزاري دوره‌ها، کارگاه‌ها و سمينارهاي تخصصي
5- حمايت از انتشار مقالات و کتب تخصصي
6- اطلاع‌رساني مطلوب از طريق سايت اينترنتي
 

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آدرس

تهران ، ميدان ونك ، خيابان ملاصدرا ، خيابان شيرازي شمالي ، خيابان دانشور شرقي، پلاك 23
صندوق پستي: 1477-19395
كدپستي: 1991813941 
تلفن : 6-88604760

فكس : 88604829