خودروهاي سنگين

چاپ

ليست پروژه هاي خودروهاي سنگين

 
 
عنوان پروژه مجري سال اجرا
نصب هزار دستگاه بخاري درجا در كابين خودروهاي سنگين شركت فروزش پخش و شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران 91-89
طراحي و ساخت اتوبوس هيبريد الكتريكي دانشگاه تهران 90-87
طرح نصب 100عددپيش گرمکن برقي برروي خودروهاي ديزلي تهويه مستقل 84
نصب بخاري درجا بر روي خودروهاي ديزلي (500 دستگاه)(كمك بلاعوض) تهويه مستقل 83-82
طرح نصب water seperator بر روي خودروهاي ديزلي (1000 دستگاه)(كمك بلاعوض) تهويه مستقل 83-82
طرح مطالعاتي و پايلوت كمك بلاعوض بابت بهينه سازي مصرف سوخت از طريق تنظيم موتور خودروهاي ديزلي ( 1000 دستگاه) كارنگار روش 81
مطالعات جامع صنعت ديزل در ايران وجهان كارنگار روش 82-81
طرح نصب بادشكن برروي كاميونهاوتريلرها (500 دستگاه) (كمك بلاعوض) تهويه
مستقل خودرو
82-81
جمع آوري آمار مربوط به ماشين هاي کشاورزي ، موتور هاي ديزلي صنعتي وقطار هاي فعال کشور مانا آوا 83-82
طرح مطالعات بررسي خودروهاي روسي شمال كشور حنيف امام كورنده 81
اجراي آزمايشي طرح جداسازي آب ورسوبات ازمخازن سوخت مايع شرکت پاک سوخت سيستم 84