نشست تخصصی بررسی نقش بيمه انرژي در طرح هاي صرفه جويي مبتني بر عملكرد انرژي

چاپ

اولين نشست تخصصي بررسی  بيمه انرژي، در طرح هاي صرفه جويي مبتني بر عملكرد انرژي با حضور جمعي از مديران و كارشناسان انرژي شركت هاي بيمه، در شركت بهينه سازي مصرف سوخت برگزار شد.

در اين نشست به منظور حمايت از شركت هاي خدمات انرژي در راستاي ماده 17 قانون اصلاح الگوي مصرف و آيين نامه تبصره 2 ماده 134 قانون برنامه پنجم توسعه، ضمن بررسي چالش ها و فرصت هاي بيمه تضمين عملكرد انرژي (تحقق صرفه جويي انرژي) به بيان راهكارها و معرفي زمينه هاي همكاري مشترك صنعت بيمه و اسكو پرداخته شد.

احمد فضلي سرپرست اندازه گيري و صحه گذاري(M&V) طرح هاي انرژي  شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در اين نشست با تاكيد بر مسئوليت هاي اجتماعي وزارت نفت و شركت هاي بيمه، ضمن تشريح طرح هاي شركت بهينه سازي مصرف سوخت در حوزه هاي حمل و نقل، صنعت و ساختمان، تحقق بيمه انرژي طرح هاي صرفه جويي را گامي مثبت و سازنده به نفع مردم كشور عنوان كردند و براي ارائه خدمات مشاوره اي شركت بهينه سازي مصرف سوخت به شركت هاي بيمه اعلام آمادگي كردند.