متن كامل قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات

چاپ
عنوان تاريخ تصويب مرجع تصويب دريافت فايل و حجم آن
متن كامل قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات 5 بهمن ماه 87 مصوبات مجلس شورا  
(112 كيلوبايت)